Workshop 9

Vítaní ptačího zpěvu na Radovesické výsypce

Dne 25. 6. 2023 se na Radovesické výsypce konala akce s názvem Vítání ptačího zpěvu. Akce byla naplánována jako součást doprovodné participační aktivity v rámci řešení možné resocializace území výsypky jako pilotního projektu 4. pilíře TCÚK.  Akci organizoval Michal Porteš za přispění Jana Kapouna a Markéty Hendrychové. V prostoru sukcesní plochy Radovesické výsypky byly nainstalovány odchytové sítě pro odchyt ptáků, který probíhal od časných ranních hodin až do konce celé akce. Ptáci byli lákání pomocí imitace zvuků z reproduktoru. Do začátku akce bylo odchyceno do sítě několik ptáků, například rákosník nebo sýkora.

Začátek veřejné akce byl naplánován na 7:30, někteří návštěvníci akce se z důvodu horší dostupnosti místa konání dostavili s menším zpožděním. Nakonec se sešlo více jak 20 nadšenců, kteří si mohli užívat slunečné dopoledne a poutavý výklad Michala Porteše o jednotlivých odchycených ptácích, ale i o ptactvu a jeho životě obecně.

Akce Vítání ptačího zpěvu na Radovesické výsypce se setkala s kladnými ohlasy účastníků a žádostmi o opakování akce i v dalších letech nebo na dalších lokalitách.