Projekty

Radovesická výsypka
Rámcový plán rozvoje

Lom Chabařovice
Redukce chráněných lož
iskových území

Lom ČSA
Koncepce rozvoje lomu a jeho okolí

Decentralizovaná energetika OZE a její umísťování do krajiny

Modely správy posttěžebního území