Výběrová řízení

  • Příprava a realizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle pravidel konkrétních dotačních programů.
  • Průzkumy trhu, cenová mapování, tržní analýzy.