Kontakt

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Korespondenční adresa:

Velká Hradební 3118/48
(budova krajského úřadu)
400 02 Ústí nad Labem

IČ: 60279524
DIČ: CZ60279524
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Most, č. účtu 615211963 0300
Datová schránka: (pytfzjc)

Telefon: +420 417 633 240
Mobil: +420 605 556 186
E-mail: rra@rra.cz

Oddělení Strategické a projektové podpory

Generální ředitel společnosti

Ing. Mgr. Marek Hartych
Generální ředitel společnosti
telefon: 608 544 025
email: hartych@rra.cz

Sekce generálního ředitele

Mgr. Lenka Budajová
Manažerka vnitřních procesů,
Projektový manažer projektu TCUK,
Tajemnice představenstva

telefon: 417 633 240
telefon: 605 556 186
email: budajova@rra.cz

Ing. Martin Merker
Ekonom

Ing. Monika Hanušová
Účetní

Sekce strategických analýz a studií

Mgr. Miroslav Cingl
Expert tvorby strategických dokumentů seniorní
zástupce generálního ředitele
telefon: 607 507 541
email: cingl@rra.cz

Bc. Denisa Bláhová
Expert tvorby strategických dokumentů juniorní
telefon: 417 637 450
email: blahova@rra.cz          

Ing. Bohumil Bocian
Expert tvorby studií proveditelnosti seniorní
telefon: 417 637 448
email: bocian@rra.cz

Bc. Tereza Tomíčková
Expert přípravy mezinárodních projektů juniorní 
telefon: 417 633 240
email: tomickova@rra.cz

Sekce projektové přípravy a podpory

Ing. Jiří Polívka
Expert pro oblast IROP seniorní 
telefon: 417 633 240
email: polivka@rra.cz

Ing. Tomáš Tuček
Expert pro oblast OPŽP seniorní
telefon: 417 637 450
email: tucek@rra.cz

Ing. Vladimír Vinkler
Expert pro oblast OPZ+ seniorní
telefon: 417 637 450
email: vinkler@rra.cz

Bc. Daniel Sárközi
Expert pro veřejné zakázky seniorní
telefon: 417 637 457
email: sarkozi@rra.cz

Kde nás najdete?

Pobočka Ústí nad Labem

Velká Hradební 2800/54
400 01  Ústí nad Labem

Pobočka Most

Budovatelů 2830 (budova VUHU)
434 37 Most