Reference

Vybrané realizované zakázky v letech 1994 – 2020

Revitalizace veřejné infrastruktury a veřejných prostranství

Zámek Děčín – kulturně společenské centrum

Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce – Bohosudově

Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží

Strategické rozvojové dokumenty

 • Strategický plán rozvoje města Odolena Voda
 • Strategický plán rozvoje města Děčín
 • Strategický plán rozvoje města Bílina

Tematické studie a strategie

 • Strategie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje
 • Střednědobá lokální strategie základního vzdělávání v Bílině
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Dubí

Studie proveditelnosti

 • Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Městského muzea Varnsdorf
 • Dům Českoněmeckého přátelství a porozumění – studie proveditelnosti
 • Revitalizace vrchu Háj – studie proveditelnosti

Revitalizace veřejné infrastruktury a veřejných prostranství

Infrastruktura pro vzdělávání

 • Evropská obchodní akademie Děčín – Rekonstrukce budovy
 • Gymnázium Rumburk, REKO hlavní budovy
 • Vybudování odborných učeben 4. ZŠ Most

Sociální služby a zdravotnictví

 • Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky –KZ, a.s. – MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)
 • Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.
 • Poradenské centrum Diecézní charity Litoměřice

Dopravní infrastruktura

 • Rekonstrukce silnice 1/13 – Bílina – Kozly
 • REKO silnice II/265 – Varnsdorf – Krásná Lípa
 • Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji

Životní prostředí, energetické úspory

 • Stavební úpravy MDDM Sluníčko v Aši (Zateplení objektu)
 • Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích
 • Verneřice – rekonstrukce rybníka Starý

Infrastruktura cestovního ruchu

 • Svatostánek českého vinařství
 • Chrám chmele a piva
 • Dům porcelánu s modrou krví

Marketing cestovního ruchu

 • Po stopách praotce Čecha
 • Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje
 • Zubrnice – poznejte život našich předků