Strategie a koncepce

  • Tvorba rozvojových strategií, koncepcí, programů a plánů pro veřejný i soukromý sektor (strategické plány měst, regionů atd.).
  • Zpracování průzkumných socioekonomických analýz.
  • Zpracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a výnosů.
  • Posouzení sociálních, ekonomických a ekologických vlivů projektů na dotčenou lokalitu a okolní území.
  • Sběr dat a informací a jejich číselné, grafické a geografické zpracování.
  • Terénní šetření a průzkumy.
  • Návrhy propagačních a prezentačních materiálů včetně jejich realizace.