Poradenství a konzultace

  • Základní konzultace projektového záměru
  • Vyhledání vhodného dotačního zdroje
  • Propojení na experty
  • Průběžný monitoring dotačních příležitostí