Kulaté stoly k Radovesické výsypce s klíčovými aktéry

V termínu 15.6.2023 proběhlo společné setkání klíčových aktérů k řešení pilotu Radovesická výsypka. Jednalo se konkrétně o vedení obcí, zástupce Severočeských dolů a spolků, jejichž činnost je spjata s Radovesickou výsypkou. Kulaté stoly navazovaly na sérii individuální jednání s dotčenými klíčovými aktéry, na jejichž základě byla zpracován mezioborovým týmem návrh sdílené koncepce rozvoje Radovesické výsypky, který byl na setkání prezentován. Cílem bylo získat zpětnou vazbu k němu a ve společné diskuzi vydefinovat žádoucí další kroky.